Regulamin

 

REGULAMIN PLATFORMY ZAKUPOWEJ B2B

elememtum.pl

 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 

1.    Sklep internetowy działający pod adresem www.elementum.pl jest własnością firmy Elementum Tobiasz Górecki (dalej Elementum) z siedzibą przy ul. Broniewskiego 8, 09-500 Gostynin, NIP: 971 070 08 69, nr REGON: 362947383.

2.    Wszelkie elementy graficzne, tekst, znaki towarowe Elementum oraz wszystkich podmiotów, których produkty oferowane są na stronach sklepu internetowego www.elementum.pl są prawnie zastrzeżone.

 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

 

1.    Na podstawie art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), klient sklepu internetowego (zwany również platformą) działającego pod adresem www.elementum.pl wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych w bazie danych firmy Elementum. Dane są przetwarzane i przechowywane wyłącznie w celu realizacji zlecenia nabycia produktów oraz prowadzenia akcji marketingowych, promocyjnych i reklamowych dla Klientów sklepu, z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych określonych przepisami o ochronie danych osobowych.

2.    Administratorem danych osobowych jest firma Elementum Tobiasz Górecki z siedzibą przy ul. Broniewskiego 8, 09-500 Gostynin. Nr NIP: 971 070 08 69, nr REGON: 362947383.

3.    Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji zamówienia. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat.

4.    Każdy klient lub użytkownik platformy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Jak również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

5.    Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zamówienia.

6.    Złożenie zamówienia przez Klienta i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych oznacza zgodę na otrzymywanie informacji pochodzących od firmy Elementum, dotyczących świadczonych usług i dystrybuowanych produktów na adres poczty elektronicznej oraz telefon komórkowy Klienta, udostępniony firmie Elementum dla celów realizacji transakcji nabycia produktów oraz obsługi technicznej sklepu.

7.    Każdy klient ma prawo do weryfikacji, modyfikacji i usunięcia swoich danych osobowych z bazy danych platformy. Aby uzyskać do nich dostęp należy przejść procedurę weryfikującą tożsamość użytkownika polegającą na podaniu identyfikatora/loginy, adresu emailowego i/lub nr telefonu podanego podczas rejestracji.

8.     Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Platformy adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola „Zapisz się”. Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta – z chwilą utworzenia Konta Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter.

9.     Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: b2b@elementum.pl lub też pisemnie na adres: ul. Broniewskiego 8, 09-500 Gostynin.

10.   Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

 

REJESTRACJA I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 

 

1.    Sklep internetowy www.elementum.pl prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet.

2.    Klientami sklepu mogą być wyłącznie przedsiębiorcy oraz odbiorcy instytucjonalni, prowadzący działalność gospodarczą i identyfikujący się numerem NIP i/lub REGON.

3.    Firma Elementum za pośrednictwem sklepu internetowego www.elementum.pl nie prowadzi sprzedaży produktów na rzecz konsumentów w rozumieniu art. 22(1) ustawy z 23 kwietnia 1964 r kodeks cywilny (Dz.U. z 2016, poz 380 j.t.) w związku z ustawą z 30 maja 2014 r o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014, poz 827 j.t.).

4.    Przedmiotem transakcji między Elementum, a Klientem mogą być wyłącznie towary przedstawione w chwili składania zamówienia na stronach internetowych www.elementum.pl.

5.    Elementum zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się na stronach internetowych www.elementum.pl. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.

6.    Elementum zastrzega sobie prawo do:

       •    wycofania poszczególnych towarów ze sklepu internetowego, 

       •    zmiany ilości towarów oferowanych na platformie,

       •    wprowadzania nowych towarów do sklepu internetowego.

7.    Zawartość sklepu internetowego www.elementum.pl nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeksu cywilnego.

8.    Elementum zaznacza, iż wszystkie wymienione towary i ich nazwy są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

9.    Wszelkie zdjęcia oraz rysunki techniczne mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistego wyglądu towaru.

10.  Złożenie zamówienia odbywa się po uprzednim zapoznaniu się i zaakceptowaniu niniejszego regulaminu oraz rejestracji na stronie internetowej sklepu.

11.  Wszystkie pola formularza rejestracyjnego muszą zostać uzupełnione odpowiednimi danymi Klienta. Tylko wtedy możliwe będzie rozpoczęcie procesu realizacji zamówienia oraz wystawienie faktury VAT. Podanie danych Klienta jest równoznaczne z oświadczeniem o ich prawdziwości. W przypadku danych niepełnych, niewiarygodnych, niezgodnych z regulaminem zamówienie nie będzie realizowane.

12.  Przyjęcie zamówienia do realizacji rozpoczyna się po uprzednim:

       •    zarejestrowaniu się Klienta na platformie

       •    zaakceptowaniu konta Klienta przez Administratora serwisu

       •    złożeniu przez Klienta zamówienia

       •    potwierdzeniu zamówienia w postaci telefonicznej, lub wiadomości email wysłanej do Klienta

       •    otrzymaniu od Klienta płatności za towar (z wyjątkiem przelewów odroczonych).

13.  Zamówienie jest realizowane gdy towar znajduje się w magazynie lub jest dostarczany przez producentów. W przypadku niedostępności całości lub części towaru Klient zostaje poinformowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

14.  Wszystkie zamówienia przyjmowane są i realizowane w dni robocze od poniedziałku do piątku. Zamówienia rozpatrywane są do godz. 10:00. Wszystkie zamówienia złożone po tym czasie będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

15.  Wszystkie towary wysyłane są w ciągu do 4 dni roboczych od złożenia zamówienia. Wyjątkiem są towary na specjalne zamówienie, których czas dostawy jest wydłużony.

16.  Towary, za które Klient dokonuje przedpłaty, będą wysyłane dopiero po otrzymaniu płatności.

17.  Forma płatności PRZELEWY ODROCZONE skierowana jest do wszystkich przedsiębiorców i podmiotów instytucjonalnych, które chcą nawiązać z nami współpracę. Towary dla firm wykorzystujących tę formę płatności będą wysyłane po otrzymaniu przez nas odpowiednich dokumentów oraz podpisaniu przez firmę umowy o współpracy.

18.  Dział PROMOCJE obejmuje towary, które są aktualnie oferowane w niższej cenie lub sprzedawane w zestawach. Liczba promocyjnych towarów jest ograniczona i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów. Firma Elementum zastrzega sobie prawo do zakończenia oraz wznowienia promocji w dowolnym momencie.

19.  Dział NOWOŚCI zawiera towary nowo wprowadzone na rynek lub do oferty sklepu.

20.  W pewnych przypadkach możliwe jest negocjowanie cen produktów, szczególnie podczas zamówień większej ilości towaru lub o znacznej wartości.

21.  Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT.

 

 

DOSTAWA I CZAS OCZEKIWANIA

 

 

1.    Towary dostarczane są poprzez współpracujące z Elementum firmy kurierskie lub transport własny firmy Elementum.

2.    Koszty przesyłki ustalane są indywidualnie ze względu m.in. na ilość, ciężar i wymiary produktów. W szczególnych przypadkach firma Elementum może obciążyć Klienta sklepu kosztami przechowywania przesyłki przez firmę kurierską. Sytuacja taka może mieć miejsce m.in. w przypadku nieuzasadnionego braku odbioru przesyłki.

3.    Wszystkie towary wysyłane są w ciągu od 2 do 5 dni roboczych od złożenia zamówienia. Wyjątkiem są towary na specjalne zamówienie, których czas dostawy jest wydłużony oraz towary, których aktualnie brak w asortymencie producentów.

4.    Towary za które Klient dokonuje przedpłaty, będą wysyłane dopiero po otrzymaniu płatności.

5.    Towary dla przedsiębiorców i odbiorców instytucjonalnych, którzy chcą nawiązać z nami współpracę, będą wysyłane po otrzymaniu przez nas odpowiednich dokumentów oraz podpisaniu przez przedsiębiorcę lub odbiorcę instytucjonalnego umowy o współpracy.

6.    Na czas dostarczenia przesyłki składają się: czas realizacji zamówienia (przygotowanie towarów do wysyłki) oraz czas dostarczenia przesyłki przez kuriera.

7.    W razie wydłużenia czasu oczekiwania na przesyłkę Klient zostanie powiadomiony o tym fakcie drogą elektroniczną lub telefonicznie.

8.    Elementum nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia leżące po stronie firmy kurierskiej realizującej zlecenie.

9.    Dostawa produktów dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 

PŁATNOŚCI

 

 

1.    Wszystkie ceny wyrażone są w złotych polskich i są cenami NETTO (nie zawierają podatku VAT).

2.    Przyjmowane przez nas formy płatności to:

       •    przedpłata na konto oraz

       •    przelewy odroczone, po zawarciu stosownej umowy, na Numer rachunku: Alior Bank 68 2490 0005 0000 4500 8525 1678

       •    gotówka - podczas osobistego odbioru towaru (transakcje do 15 tyś zł brutto).

 

 

ZMIANY W ZAMÓWIENIACH, REKLAMACJE I GWARANCJA

 

 

1.    Wszelkie zmiany w zamówieniu mogą być dokonywane przez Klienta do momentu wystawienia Faktury VAT.

2.    Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu wady Produktu oraz uprawnień Klienta są określone na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Reklamacje”.

3.    W przypadku otrzymania towaru uszkodzonego lub niezgodnego z postanowieniami umowy, Klientowi przysługuje prawo do reklamacji w terminie 7 dni od otrzymania towaru. W tym celu wszelkie niezbędne dokumenty reklamacyjne (udokumentowane braki, uszkodzenia, rozbieżności przy odbiorze etc.) należy wysłać na adres: biuro@elementum.pl.

4.    Sposób rozwiązania i czas rozpatrzenia reklamacji jest uzależniony od rodzaju towaru, jego wad oraz jego dostępności w magazynie lub u producenta.

5.    W przypadku wszelkich uszkodzeń mechanicznych towaru powstałych podczas transportu, reklamacja będzie uwzględniania jedynie po spisaniu protokołu reklamacyjnego w obecności kuriera.

       •    W przypadku podejrzenia uszkodzenia przesyłki (zgnieciony karton, uszkodzona paleta itp.) Klienci mają prawo i powinni sprawdzać w obecności kuriera stan przesyłki.

       •    Klient aby sprawdzić towar, który otrzymał musi najpierw pokwitować jego odebranie. Następnie w przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki kurier ma obowiązek sporządzenia protokół szkody.

       •    Proszę nie wiązać firmy kurierskiej reklamacjami, które obejmują nasze wewnętrzne procedury (ilość, jakość towaru, poprawność zamówienia itp.)

6.    Na wszystkie produkty zakupione w naszym sklepie internetowym udzielane są gwarancje producentów. W sprawie serwisowania wszelkich zakupionych w naszym sklepie urządzeń należy kontaktować się bezpośrednio z firmą Elementum lub producentem.

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 

1.    Firma Elementum zastrzega sobie prawo do czasowego wstrzymania działalności sklepu internetowego i dystrybucji jego produktów z powodu prac administracyjno – konserwacyjnych.

2.    Wygląd produktów na fotografiach może różnić się od rzeczywistego wyglądu produktów.

3.    Firma Elementum informuje, iż sklep internetowy elementum.pl może zawierać błędy techniczne oraz merytoryczne, które będą weryfikowane natychmiast po ich wykryciu.

4.    Wszelkie informacje dotyczące parametrów, właściwości oraz specyfikacji towarów pochodzą z materiałów publikowanych, ogłaszanych lub otrzymywanych od ich producentów, tym samym Elementum nie ponosi odpowiedzialności za ich prawdziwość, rzetelność, zgodność ze stanem faktyczno – prawnym jak i zastrzega sobie prawo do ewentualnych błędów z tego tytułu.

5.    W sprawach nie określonych w niniejszym regulaminie obowiązują prawa Kodeksu Cywilnego.

6.    Przeczytanie regulaminu i dokonanie zamówienia oznacza akceptację jego postanowień.

7.    Elementum zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie bez podawania przyczyn i bez wcześniejszych uprzedzeń, przy czym zmiana będzie obowiązywać od momentu zamieszczenia jej na stronie sklepu internetowego.

8.    Sądem właściwym dla rozstrzygania ewentualnych sporów wynikłych z tytułu interpretacji niniejszego regulaminu jak i realizacji transakcji jest sąd miejscowo właściwy według obowiązujących przepisów.

 

 

 

Pomimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane materiały są wolne od błędów lub rozbieżności. Uchybienia te nie mogą być jednak podstawą do jakichkolwiek roszczeń. Zdjęcia produktów, zamieszczone na stronach internetowych Elementum.pl, mogą odbiegać od rzeczywistego wyglądu towarów znajdujących się aktualnie w sprzedaży. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z firmą.

 

Elementum Tobiasz Górecki

ul. Broniewskiego 8

09-500 Gostynin

 

biuro@elementum.pl

tel. +48 531 681 489 lub

tel. 575 246 800

www.elementum.pl